Przeglądaj, drukuj, podpisuj

Poznaj funkcje programu Sprawozdania Finansowe

Przeglądaj

Sprawozdania Finansowe to wygodna przeglądarka elektronicznych sprawozdań finansowych. Implementuje pełną specyfikację formatu elektronicznego, generując w locie postać wizualną, podobną do papierowego formularza. Wiele z dostępnych programów ma wbudowane ograniczenia obsługi formatu elektronicznego - na przykład potrafi wyświetlić tylko jeden poziom uszczegółowienia. Format elektroniczny umożliwia natomiast nieograniczone poziomy uszczegółowień. Program Sprawozdania Finansowe nie posiada żadnych ograniczeń a prezentacja budowana jest dynamicznie.

Podpisuj

Program Sprawozdania Finansowe umożliwia podpisywanie sprawozdań podpisem kwalifikowanym lub wyeksportowanie sprawozdania, by podpisać je Profilem Zaufanym ePUAP. Sprawozdanie można podpisać wielokrotnie, kilkoma podpisami. Dzięki temu sprawozdanie może zostać podpisane przez wszystkie wymagane osoby. 

Drukuj

Format elektroniczny nie nadaje się do druku. Owszem zawiera wszelkie informacje, jednak struktura XML nie nadaje się do czytania w formie papierowej. Progeram Sprawozdania Finansowe umożliwia drukowanie wizualnej reprezentacji pliku XML, w formie przypominającej papierowe formularze. Dzięki temu, że wydruk generowany jest dynamicznie - nie posiada z góry określonej struktury - obsługiwana jest pełna specyfikacja i możliwości formatu elektronicznego, jednocześnie zachowana jest wygoda i przejrzystość znana z papierowego formularza.

Analizuj

Dzięki możliwości eksportu do formatu Excel, otwierają się nieskończone możliwości analizy sprawozdań finansowych.

Obsługa załączników

Elektroniczny format sprawozdań finansowych dopuszcza umieszczanie w nim innych dokumentów, jako załączników. Program Sprawozdania Finansowe w pełni je obsługuje, pozwalając swobodnie przeglądać dokumenty załączone do sprawozdania finansowego.

Dzięki mechanizmowi automatycznych aktualizacji, nie trzeba sprawdzać czy program jest w najnowszej wersji. Dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych mechanizmów podpisu elektronicznego, aktualizacja zostanie przeprowadzona jedynie, jeżeli została wydana i podpisana przez INFRA SI Sp. z o. o.

Zawsze aktualny

Dzięki mechanizmowi weryfikacji plików w czasie wykonania opartego na mechaniźmie podpisu elektronicznego, program nieustannie sprawdza, czy jego pliki nie zostały zmodyfikowane lub podmienione przez wirusy, złośliwe oprogramowanie lub osoby trzecie.

Nigdy złośliwy

Poufność danych

Do momentu opublikowania, sprawozdanie finansowe jest ściśle chronioną tajemnicą przedsiębiorstwa. Do ich przeglądania należy zatem używać programów, które nie pozostawiają wątpliwości co do zachowania tych danych w tajemnicy.
Program Sprawozdania Finansowe nie jest usługą ON-LINE. Dzięki temu masz pewność, że dane nie opuszczą Twojego komputera. Całość przetwarzania odbywa się wyłącznie w pamięci Twojego komputera.

Zaprojektowany do pracy

Projektując okna programu, jego kolorystykę, rozkład, myśleliśmy o tym, by praca z programem Sprawozdania Finansowe nie męczyła. Krzykliwe kolory męczą oczy i odwracają uwagę od tego co ważne - danych zawartych w sprawozdaniu. Podział danych na zbyt dużo sekcji powoduje, że konieczne jest ciągłe używanie myszki. Zbyt rozstrzelony interfejs powoduje ciągłą konieczność przewijania okna. Stonowane kolory, prosty i przejrzysty interfejs - tak projektowaliśmy Sprawozdania Finansowe.

Obsługiwane schematy

Program Sprawozdania Finansowe obsługuje następujące schematy sprawozdań:

  • Jednostka inna w złotych (wersja 1.0 i 1.2)
  • Jednostka mała w złotych (wersja 1.0 i 1.2)
  • Jednostka mikro w złotych (wersja 1.0 i 1.2)
  • Organizacja pozarządowa w złotych (wersja 1.0 i 1.2)
  • Skonsolidowana jednostka inna w złotych (wersja 1.0 i 1.2)

Sprawozdania Finansowe

Potrzebujesz edytora Elektronicznych Sprawozdań Finansowych?

Sprawdź program ePodatnik. Kompletne rozwiązanie z obsługą e-deklaracji, plików JPK oraz Elektronicznych Sprawozdań Finansowych.

Adres: Głogowska 35, 45-315 Opole

Telefon: +48 77 454 24 65

E-mail: infra@infra.pl